Hızlı Okuma Teknikleri

Hızlı Okuma Teknikleri

Göz ile hızlı okuma arasındaki ilişki

Hızlı okumanın altın kuralı gözlerimizi geliştirmemizdir. Çünkü okuma işini gözlerimiz sayesinde yaparız. Gözler tıpkı bir kamera gibi gördüklerini kayda alır. Odaklandığında ise fotoğraf makinesi gibi belli birnoktayı seçer o nokta üzerine netleme yapar. Fotoğrafı çektiğinizde odaklanılan nokta net, diğer bölgeler daha flu çıkar.

Gözümüzü bir fotoğraf makinesi gibi düşünürsek, odaklama yapılan alanı büyütmek, çok daha hızlı okumamıza ve çok daha iyi hatırlamamıza yardımcı olur. Bunun için de hızlı okuma eğitimi gerekir.

Çünkü fotoğraf makinesinden farklı olarak, insanda bir başka boyut devreye girer. Bu da zihindir! Bu yüzdenhızlı düşünüp hafızaya sağlam bilgiler koymak ve göz hareketlerimizle hızlıca cümleleri, satırları görmekokuma hızımızı artıracaktır.

Metin okurken odaklandığımız bölgeye “Aktif Görme Alanı” adı verilir. Bu alan ortalama 4 santimetre civarındadır. Metni soldan sağa okurken gözlerimiz düz bir çizgi üzerinde kayar. Bu kayma esnasında beyin, aktif görme alanına giren kelimeleri anlamlandırabilir. Eğitilmiş bir göz, aktif görme alanını genişletir ve sonraki aktif görme alanı ile kaynaştırır. Şimdi bir örnekle bunu açıklayalım. Aşağıdaki örneği okuyunuz!

Örnek:

Hızlı okumak için birçok nedeniniz bulunmakta!

Gündemi en hızlı sen takip edersin

Yukarıdaki örnekte ikinci cümleyi daha hızlı okudunuz değil mi! Bunun nedeni ilk cümlede kelime kelimeokuma yaptınız, aktif görme alanınızı kullanmadınız. İkinci cümlede ise aktif görme alanınızı kullanmanızı kolaylaştırmak için kelimelerin toplu halde altını çizdik ve aralarını biraz açtık.

İki cümle de 6 kelime olmasına rağmen ikincisini daha hızlı okumanız aktif görme alanınızı genişletilebileceğinizi kanıtlar! Aktif görme alanınızı genişleterek daha hızlı okuyabilirsiniz.